Individuele biografische gesprekken

“Als je dicht op een schilderij staat zie je soms alleen maar streepjes en vegen. Als je afstand neemt, vanuit een ruimer perspectief kijkt, zie je veel meer verbanden, de grotere compositie.”

Rode draad

Bij biografische gesprekken sta je stil bij jezelf. Geef je tijd en aandacht aan vragen zoals: wie ben ik nu uiteindelijk, wat kan ik en wat wil ik eigenlijk.Die vragen bekijken we aan de hand van je eigen levensverhaal. Zo kun je ontdekken welk patroon ten grondslag ligt aan de gebeurtenissen in je leven. En wat de rode draad is die je leven tot een geheel maakt. Zo kun je weer meer je eigen stuurman/stuurvrouw van je leven worden.

Mensenlevens vertonen overeenkomsten, wetmatigheden. Deze wetmatigheden kunnen een houvast bieden in het gesprek als we jouw unieke levensverhaal daarnaast leggen.

Als biografisch consulent luister ik heel intens naar je verhaal en het verhaal dat daarachter ligt. Ik stel vooral veel vragen en benoem mijn waarnemingen. Uitgangspunt is dat je zelf de regisseur bent van je eigen leven en ook van het gesprek dat wij voeren. Als cliënt kom je met een vraag. Het antwoord draag je al met je mee maar je hebt er nog geen goede toegang toe.

Biografische gesprekken zijn niet bedoeld als therapie, maar ze geven wel inzichten en handvatten waarmee je je leven nieuwe impulsen kunt geven. Bel of mail voor een vrijblijvend eerste gesprek.