Wat is biografisch werk?

Inzicht in eigen levensloop

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal. En ieders verhaal is de moeite waard om verteld en gehoord te worden. Je levensgeschiedenis vertellen aan mij als biografisch coach, is je eigen verhaal vertellen aan iemand die aandachtig naar je zal luisteren. We kijken samen niet alleen naar de afzonderlijke gebeurtenissen, maar we gaan ook op zoek naar verbanden, rode draden en thema’s. Vanuit mijn kennis en inzicht in de wetmatigheden van de levensloop zal ik je helpen je vragen te verhelderen. Door zo je verleden steeds beter te gaan begrijpen wordt duidelijker welk verlangen in je leeft om je leven verder vorm te geven. Op die manier vind je de antwoorden op je eigen vragen.

Werkvormen

Dit onderzoek kun je op elk moment in je leven beginnen. Vaak wordt de wens om dit te doen opgeroepen door een vraag. In een kennismakingsgesprek komt die vraag op tafel. Soms ligt daar nog een andere vraag aan ten grondslag. Als je besluit dat er genoeg vertrouwen is om dit proces samen aan te gaan volgt een reeks gesprekken waarin je vertelt over jouw levensloop. Jouw vraag staat hierin steeds centraal. Naast de gesprekken kunnen andere speelse en creatieve werkvormen worden gebruikt om tot verdieping te komen. Je kunt daarbij denken aan tekenen, schilderen en schrijven.

Werken in groepen betekent dat je meer zicht krijgt op je eigen leven door uitwisseling en herkenning. Dit kan in plaats van, maar ook naast het individuele werken. In de cursussen nemen de speelse en creatieve elementen een grotere plaats in. Het met elkaar kunnen delen en lachen werkt bevrijdend. Meer inhoudelijke informatie vind je bij de diverse cursussen. (link maken)